Taktekking

Taktekking

Taktekking skal utførast av fagpersonale -vi utfører taktekking med ei erfaren hand.

Uten eit tett tak vil huset bli øydelagt relativt fort. Det vil oppstå lekkasjar som fører til råteskader, og alt skadet materiell må skiftast ut. Dette er dyrt, og dekkast ikkje av vanlig innboforsikring. Kontakt oss, og vi leggr nytt tak før dette problemet oppstår. Dersom du veit at taket på ditt hus er svært gammalt og modent for utskiftning, bør du skifte dette før det oppstår lekkasje.