Nybygg

Nybygg

Straumsnes Bygg AS fører opp nybygg, fra tomt til nøkkelferdig hus. Du får draumehuset til avtalt pris. Du vil ha 5års reklamasjonsrett. Ved oppføring av eit nybygg slepp du å tenke på noko som helst, vi tar på oss jobben fra A-Å.

Du vel korleis ditt draumehus skal sjå ut -du vel design, arkitektur og funksjonalitet. Tenk på at ditt hus vil være din heim i mange år framover.